Pokerkorten

I Poker måste fem kort användas, av vilka några kan vara så kallade “community cards”, dvs kort som är gemensamma för alla spelare. Av de fem korten handlar det om att bilda en bättre sammansättning av korten än de andra spelarna. Kortkompositionerna rankas enligt följande:

Royal Straight Flush (även kallad Royal Flush): fem kort från 10 till ess i samma färg (t.ex. 10, Kn, D, K, A i spader) (för två av dessa bestäms vinnaren här i vissa spel på kostym, annars finns det split-pot

Rakt flush: fem kort i samma färg (t.ex. 4,5,6,7,8 i hjärtan) (vid två raka flush avgör vinnaren på det högsta kortet i ordningen)

Fyra av ett slag: fyra identiska kort (till exempel fyra killar) (om två fyra identiska, bestäms vinnaren först av de högsta fyra, om dessa är desamma (kan endast uppstå med community-kort) på den så kallade “low kicker”, dvs. det femte kortet)

Full House (ett fullt hus): en uppsättning av tre identiska plus ett par (t.ex. tre 7s och två 4s) (vid två fulla hus bestäms vinnaren av de högsta tre identiska, sedan av det högsta paret)

Spola: fem kort i samma färg men inte i ordning (t.ex. fönster 2,4,7,8, D) (för två spolar bestäms vinnaren av de högsta korten i dräkten)

Rak: fem kort i rad som inte är i samma färg (t.ex. 8,9,10, Kn, D i olika färger) (för två raka bestämmer vinnaren av det högsta kortet i ordning)

Tre av ett slag: tre identiska kort (t.ex. tre 9-tal) (av två tre är vinnaren först bestämd om vem som har de högsta tre än och sedan vem som har det högsta kortet förutom dessa (möjligen också det näst högsta))

Två par: två gånger två gånger samma (t.ex. två A och två 5: er) (för två två par bestäms vinnaren på vem som har det högsta paret, sedan på vem som har det högsta av det näst högsta paret och så småningom på vem som har det högsta paret femte kort)

Ett par: två identiska kort (t.ex. två K) (för två ett par bestäms vinnaren av vem som har det högsta paret), sedan vem som har det högsta kortet förutom detta och sedan det högsta klara kortet och så småningom det högsta femte kortet)

Högt kort: högsta kort (t.ex. A) (för två högsta kort avgör vinnaren också här genom att arbeta nedåt i de andra korten)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *